Pravična trgovina in naše vrednote

Pravična trgovina proizvajalcem zagotavlja pravične in stabilne cene njihovih izdelkov, ki jim omogočajo pokrivanje stroškov, podpiranje družin ter vlaganje v boljšo prihodnost. Imamo čudovito možnost, da lahko spodbujamo pravično trgovino, ki je pozitivna in uspešna pot, saj lahko spremeni življenja ljudi v državah v razvoju, ki proizvajajo veliko količino hrane in izdelkov, ki jih uporabljamo.

 

Naše vrednote se izražajo v izbiri proizvodnih partnerjev in odražajo skozi način poslovanja. Želimo biti spoštljivi do okolja, zagotavljati dobro počutje proizvajalcev in zagotoviti pravično plačilo za vse vpletene v proces izdelave izdelkov. Naša oblačila in izdelki imajo tudi ustrezne certifikate (EKOCERTFLO-fairtrade labelingGOTS…), s katerimi zagotavljamo, da so bili zares proizvedeni v skladu s pravično trgovino.

 

Verjamemo, da so družine, ki izdelujejo naše izdelke, prav tako pomembne, kot tiste, ki jih kupujejo.

Naši dobavitelji spodbujajo proizvodnjo, ki zagotavlja pravične življenjske in delovne pogoje. To pomeni, da imajo zaposleni in njihove družine na voljo zdravnika in lekarno, da delajo v čistih in varnih prostorih in da prejemajo pravične plače. Pomembna je tudi vzpostavitev dolgoročnih delovnih odnosov, ki zagotavljajo trajnostni razvoj in stalen dohodek delavcev. Naši proizvajalci podpirajo tudi projekte, ki koristijo skupnostim, v katerih so izdelani izdelki. Poleg tega vsi naši dobavitelji del svojega dobička namenjajo dobrodelnim organizacijam, ki pomagajo otrokom po svetu.

 

Dodaj odgovor